Šetenca 2018

PROGLAS :

1. Svečano lažemo da ćemo za vrime Krnjevala očistit šporku vodu Jadra, a za to vrime da će se lokat samo pivo, vinčina i mala pića radi dezinfekcije!
2. Svečano muljamo da ćemo zalipit tunel po dnu mora sve do Brača, a dok ne bude gotov možete se švercet trajektima!
3. Svečano mažemo da ćemo izgulit sav alepski bor i poslat ga brodon odakle je doša a posadit ćemo na Marjanu onu indijansku konoplju i konačno obogatit i usrićit grad, zato u vrime Krnjevala niko ne mora ić na posal nego samo na radne akcije po Marjanu!
4. Svečano mutimo da ćemo istirat Krnju iz Krnjepovca i smrad kojin je infeta cili grad i okolicu pokrit francuskin parfemon!
5. Svečano malverziramo da ćemo  onoga šjor Vepra Špira s Marjana postavit za pročelnika za kulturu i obrazovanje bez natječaja i s velikon žderačinon za inauguraciju isprid Krnjevine na zadnji od Krnjevala!

6. Svečano varamo da ćemo na Žnjanu uredit plažu za pase i maške, a za gazde kažin; sirotinja i susidi neće imat pristup!

7. Svečano pronevjerujemo sve šolde koje ćemo dobit za Krnjeval a na vrime ćemo vam dostavit K minus

ŠETENCA:

Sudac: – Svečani, miomirisni, nezagađeni, nezamućeni, nekorumpirani, pravno izgrađeni Sud splitskoga Krnjevala na svome zasjedanju odlučio je prid maškare našega Grada izvesti ovde rečenoga Krnju Smrdljivoga, Zamućenoga, Korumpiranoga, Bespravnoga, Borožderca Podkurnjaka i prid svima vama sudit mu i prisudit za sve šporkarije koje je kroz prošlu godinu učinija na štetu priplašenih i zatrovanih građana naših kojima je puna pipa njegovih zlodjela i gadosti!

Iznit ćemo samo mali dil njegovih gadosti koje su dovele do sveopće histerije na našin uicama i po našim mobitelima  i uključno s tim do panike u našin malin mozgovima.

Za svjedoke pozivamo, pod:

a) Priju iz Krnjevine koja je čula sve šta se govorilo na tajnome sastanku u Krnjevini di je Krnje iznija svoj smrtonosni plan za naš Grad i svojin izmeton, da ne rečemo govnima, otrova cili zrak od čega još uvik rigamo i ne možemo sušit robu

b) Tetu od suside sa Nehigijenskoga zavoda čija je jetrva povirila u sakrivene papire di sve piše o tome kako je ovde rečeni Krnje Podkurnjak ulija otrove u našu riku Jadno, i tako nas ostavile žedne i bolesne, pa su nan otpadali zubi i kosa, a bilo je i dosta infetanih

c) Malu iz kafića Do, koja je od pijanoga Krnje čula kako svaku noć  luta po Marjanu i polije po šumi svoju pišotinu od koje se sušu bori i tako gnjijaju pluća grada, a sve u suradnji s drugooptuženin Vepron Špiron s Marjana – u bijegu – kojemu je obeća fotelju gradskoga šefa za kulturu i društvene djelatnosti a njegovoga maloga praščića stavit za šefa teatra najmanje za dva mandata

Dolaze svjedokinje:

1. Tužitelj : Prijo pod A – recite nam šta ste vi čuli i vidili, kako je to ovde privedeni Krnje zagadija splitski zrak i onemogućija nan da živimo u našoj zimskoj dosadi, pristravija nas i zadavija?
Prija A: Ništa ja nisan vidila, meni je rekla kolegica. Uostalom, zrak je ka šta možete pomirisat skroz čist!

2. Tužitelj:  Teto od suside pod B sa Nehigijenskoga: svima nan ovde recite kako je rečeni i optuženi Krnje zagadija splitsku vodu više nego šta je inače zagađena?

Teta od suside B: Ne znan ja ništa, dobila san poruku, šta ja znan. Moja dica piju vodu!

3. Tužitelj:  Mala iz kafića Do izjasnite se o čemu ste čuli da razgovaraju pijani Krnje Podkurnjak i njegov kompanjon Vepar Špiro – u bijegu – za šankon, ono o pišanju pod borima koji se suše?
Mala iz kafića do:  Ništa ja nisan čula ni vidila, koji dokaz? Oćete da dobijen otkaz? Cila familija mi je u Njemačkoj, a ja san sama ovde, ne znan ja ništa, ništa!
Sudac: Astiii, koje svjedokinje! Šta je vama?! Jeste vi skroz popizdile? Koje je ovo suđenje – luđenje? Ovo nije proces nego eksces. A ko je onda napravija paniku u gradu ako niste vi? Ko je ljude zaludija nego vi i takvi ka vi. Svi smo čuli da smrdi, svi smo njušili da je voda zagađena, svi popili priču o borima s Marjana. Sad niko ne zna ništa! Znaš šta, budemo li morali pustit Krnju, bome ćemo vas optužit. Ben ti paškare i maškare – neko mora gorit! Recite ko je? Ko? Kiša će, ladno mi je, ništa nisan popija, oću zapalit! Govorite!

Sve tri:

– Nismo miii. Poruke su! Pustite nas na miru, počeja nan je Big Brother, mi bi doma!

Sudac:

– Onda priznajte – ko je? Ko je sve ovo šporka, zagadija, osušija?
Sve tri šuteći pokažu prstom na Krnju.

Sudac:

– Tužitelju, šta ovo znači?

Tužitelj :

– Da nekoga moramo zapalit. Neko mora bit kriv. Ne mogu bit svi krivi.

Sudac:

– Ajmo, puši mi se, zima, a mi smo se ovde uspizdili. Znači – gradele. Znači – Krnje. Znači Podkurnjak rečeni Borožer Smrdljivi i Zamućeni. Škovaca od Krnje. Kriv je.

Kriv je ka krivi bor, ka krivi mulac od matere mulice.

I to za sve ono šta smo prije naveli a čulo se od rečenih gospoja Prije, Suside i Male. Sve šta su one čule i vidile i mi smo svi vidili i čuli, sve imamo napismeno na porukama i na mobitelima. Šta više triba balit i gubit vrime.

Podkurnjak je izija bore, izija je nas, izija je naše živce, otrova nas je, usmrdija i zagadija!

A najveća i najstrašnija kazna na koju će bit osuđen je da ga konačno, jednom i zasvagda – razvrstamo! Reciklirat ćemo ga na sastavne dijelove: na vodik i kisik, na dioksid, da od njega ne ostane ni traga ni glasa i da naše glave konačno očistimo straha i nervoze i prodišemo punin plućima, a onda idemo, čisti i zdravi na lokačinu i žderačinu. Obavezno svi na sebe parfeme i mirise razne. Nikad više smrada.

Onoga drugoga lupeža, Prajca Špira kad uvatimo na Marjanu razvrstat ćemo na but, plećku, rebra i ostalo i osudit ga na pašticadu.
Ima li javnost šta za reć? Nema.

Vodite Podkurnjaka – u vatru s njin!