Meštri Krnjevala 2018.

Posebni gosti Splitskog krnjevala bili su imotski pjevač Ante Cash i Martina Mitar, miss Splitsko-dalmatinske županije, koji su se i vjenčali ne bi li naš grad spasili od smrada Krnjepovca, koji je ovogodišnja tema, ali i “bistre” vode s Jadra.

Ante je došao s kuferom punim para na Rivu, što je bilo dovoljno Martini da se odmah zaljubi u njega. Obećala je da će novce koje je dobila pametno razvrstati – na staklo, dakle kupiti si dragulje, na papir, kako bi se vidjela u časopisima, i na plastiku, kako bi naglasila svoje atribute.